Този курс е предназначен за учениците от 5 клас на ОУ "П. Р. Славейков", гр. Бургас.