Математика 7 клас
(М 7)

Този курс е главно за ученици от ОУ"Петко Р. Славейков" - гр. Бургас