Този курс е само за ученици от ОУ "Петко Р. Славейков" - гр.Бургас