Обучението във 2 клас, ЗП
(НУП-КИ)

Този курс е предназначен за учениците от  втори клас. В него се разглеждат теми от ЗП по български език r литература и математика.