Този курс е само за ученици от ОУ"Петко Р. Славейков" - Бургас

Този курс е предназначен за учениците от  втори клас. В него се разглеждат теми от ЗП по български език r литература и математика.