В категорията ще се включат уроци и ресурси, насочени към формиране на знания и умения за решаване на текстови задачи в начален курс.