Този курс е предназначен за учениците от 6 клас на ОУ "П. Р. Славейков"

Този курс е предимно за учениците от ОУ "П.Р.Славейков".

Този курс е предимно за ученици от ОУ "П.Р.Славейков".

Този курс е предназначен за учениците от 5 клас на ОУ "П. Р. Славейков", гр. Бургас.

Този курс е предназначен за учениците от 5 клас на ОУ "П. Р. Славейков".

Този курс е предназначен за учениците от 7 клас на ОУ "П. Р. Славейков"